ارزشگذاری

موارد کاربرد ارزشگذاری:

  1. ادغام و تملیک
  2. انتقال مالکیت و یا ورود و خروج شرکای جدید به شرکت
  3. ارزیابی عملکرد مدیران در خلق ارزش برای شرکت
  4. عرضه سهام شرکت در بورس
  5. جذب سرمایه گذار جهت شرکتهای نوپا و یا ایده ها
  6. نقل و انتقال دانش فنی و یا بخشی از شرکت
  7. ارزیابی ثروت شخصی

مدارک مورد نیاز جهت ارزشگذاری شرکتها:

صورتهای مالی حسابرسی شده 5 سال اخیر شرکت در صورت وجود.

چارت سازمانی

پروانه فعالیت و ظرفیت تولید

پیش بینی وضعیت و عملکرد مالی برای سالهای آتی (گزارش توجیهی اقتصادی و مالی)

در صورت نبود پیش بینی و گزارشات توجیهی:

اطلاعات مناسب در خصوص محصولات، بازارهای فعلی و بالقوه، نحوه قیمت گذاری و چشم انداز آتی فروش

اطلاعات مناسب در خصوص مواد اولیه، نرخ های خرید و چشم انداز تامین مواد اولیه

اطلاعات مناسب در خصوص هزینه های بازاریابی و فروش

برنامه شرکت در خصوص تامین مالی و نرخ بهره وام های شرکت

طرح های توسعه آتی و محل تامین منابع طرح های توسعه

لیست دارایی هایی که در عملیات موضوع فعالیت شرکت نقش ندارند نظیر سرمایه گذاری در سپرده های بانکی، سهام، زمین و املاک مازاد

نرخ مالیات شرکت و معافیت های مالیاتی در صورت وجود

مدارک مورد نیاز جهت ارزشگذاری ایده ها:

شرح ایده و چشم انداز آینده

رزومه موسسین

مدارک مورد نیاز جهت ارزشگذاری اختراعات و دانش فنی:

گواهی ثبت اختراع یا دانش فنی

چشم انداز آتی اختراع (توجیه اقتصادی و مالی)

تجربیان عملی مدیر ارزشگذاری گروه

شیشه دارویی رازی، شرکت قالب سازی بهین پویا، وراق تامین مالی سلف مپنا، شرکت پاد رعد، حق اختراع آیینه هوشمند سنس می، چرم مشهد، …

نوشته‌های تازه