دوره های آموزشی تخصصی امکانسنجی پروژه های صنعتی و نرم افزار کامفار

حاشیه

خدمات آموزش و انجام پروژه های امکانسنجی (تهیه طرح های توجیهی) گروه مطالعات سرمایه گذاریهای صنعتی

1) پــــــــــــــــروژه 

دانــــــــلود هــزیـنه تهیه انواع گــــزارشها Fees

دانــــــــلود جدول اطلاعات پروژه ها برای نرم افزار کامفار  Word  –  PDF

2) آمــــــــــــوزش

دانـــــــلود سرفصل های آمـوزشی دوره نــــرم افــــــزار کامــــــــفار :  COMFAR Syllabus

دانـــــــلود هزینه و شرایط برگزاری دوره آموزشی نــــرم افــــــزار کامــــــــفار : COMFAR Workshop

دانــــــــلود رزومـــــــــه مـــــــــدرس : Resume

 …………………………………………………………………………………………………………………..

مـــــجموعه دوره های تــخصصـــی ارزیـــــابی و تــــحلیل طــــــرح های صــــنعتی

1 – دوره آموزشی امکانسنجی پروژه های صنعتی (ارزیابی اقتصادی فنی مالی پروژه ها) :

مطالعات امکانسنجی، فرآیندی نظام­ مند جهت بررسی توجیه ­پذیری پروژه ­­های سرمایه­ گذاری است که هدف آن ارزیابی فنی اقتصادی مالی پروژه­ ها به منظور پذیرش یا عدم پذیرش یک پروژه و اولویت ­بندی پروژه ­ها در سطح سازمان است. همواره در تمامی شرکت ­ها و سازمان‌ های تولیدی و خدماتی، پروژه­ های بسیاری تعریف و اجرا می­شوند که گاهاً عدم انطباق دستاوردهای حاصل از اجرای پروژه با انتظارات اولیه، هزینه ­های زیادی را به سازمان تحمیل می­کند. از اینرو، استقرار سیستم صحیح ارزیابی پروژه­ ها در سازمان به منظور حصول اطمینان از هم­ راستایی اهداف و نتایج پروژه­ های در دست اجرای مجموعه، به عنوان یکی از مهم­ترین دغدغه ­های مدیران ارشد مطرح می­باشد. این دوره با طرح و بررسی کاربردی سرفصل های آموزشی ارائه شده در فایل زیر، سعی در توانمندسازی مخاطبین در اجرای فرآیند ارزیابی و تحلیل پروژه ها دارد.

…………………………………………………………………………………………

2 – دوره آموزشی نرم افزار کامفار (ارزیابی مالی پروژه های سرمایه گذاری در صنعت) :

تصمیم­ گیری درخصوص پذیرش و یا عدم پذیرش یک پروژه، همواره با سوالات زیادی درخصوص ویژگی­ های پروژه و نتایج اجرای آن همراه بوده است. نرم­افزار کامفار ابزاری برای ارزیابی مالی پروژه ­های سرمایه­ گذاری است که توسط آن می­توان شاخص ­های مالی پروژه ­ها را محاسبه و تحلیل نمود و تاثیر تغییرات هر یک از پارامترهای ورودی سیستم را بر فرآیند مالی طرح بررسی کرد و در نهایت درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش پروژه، تصمیم­ گیری نمود. هدف از برگزاری دوره آموزشی نرم ­افزار کامفار، ایجاد تسلط در کارشناسان سازمان در خصوص اجرای صحیح سیستم ارزیابی پروژه­ ها می­باشد، به نحویکه کارشناسان سازمان در حوزه توسعه سرمایه­ گذاری، بتوانند روند تحلیل طرح­های مورد بررسی را به صورت کامل اجرا نمایند و در نهایت فضای مناسب برای تصمیم­ گیری درخصوص ارزیابی و یا اولویت ­بندی پروژه­ها را در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار دهند.

دانلود سرفصل های آمــــــوزشی دوره نــــرم افـــــــزار کامــــــــفار :  COMFAR Syllabus

جهت مشاهده لیست دوره های برگزار شده میتوانید به منوی دوره های برگزار شده مراجعه نمائید.

…………………………………………………………………………………………

 3 – تهیه گزارش های امکان سنجی پروژه های صنعتی (تهیه طرح توجیهی)

جهت مشاهده لیست پروژه ها میتوانید به منوی پروژه های انجام شده مراجعه نمائید.

دانــــــلود کاتالـــــــوگــــــــــــــــــ : Catalog

 

توضیح: گروه مطالعات سرمایه گذاری‌ های صنعتی یک گروه کاملاً مستقل است و ارتباط سازمانی رسمی با یونیدو ندارد.