free bootstrap themes

مدرسه کسب‌وکار دانابیست

آکادمی آموزش‌های الکتـــــــــــــــــرونیکی گروه مطالعات سرمایه‌گذاری‌های صنعتی

دوره‌های آموزشی الکترونیکی 

Mobirise

ساختار امکان‌سنجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری

بزرگسالان

Mobirise

مفاهیم و اصول سرمایه‌گذاری به زبان ساده

بزرگسالان

Mobirise

اصول موفقیت در مسیرکارآفرینی

دانش‌آموزان 9 تا 18 ساله

Mobirise

درباره ما

مــــدرســه کسـب‌وکـار دانـابیسـت، به عنوان آکادمــــی آمــــوزش‌های الکتــــــرونیکی
گــروه مــطالعات ســـــــــرمایه‌گذاری‌های صنعتـــی، زیر نظر این گروه فعالیــت می‌نماید
جهت آشـــنایی با فعالیت‌های اصلی گروه مطالعات سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، از طریق لینک
زیر به ســایت این گروه وارد شویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

 

تلفــــــــــــــــــن: 28427220-021

فکـــــــــــــــــس: 89770572-021

 [email protected]  :پست الکتـرونیک

وب‌ســــــــــــــــــــــــــــــــایـت
گروه مطالعات ســرمایه‌گذاری‌های صنعتی
C    O    M   F   A   R   .   o   r   g
          
آدرس: تهــران، خیابان ولیعصر، بالاتـــر از
ظفـــــــر، برج کیــــــــــان، طبقه 15