سیلابس دوره نرم افزار کامفار

سیلابس دوره آموزشی نرم ­افزار کامـفار

دانـــــــلود سرفصل های آمـوزشی دوره نــــرم افــــــزار کامــــــــفار :  COMFAR Syllabus

(فــرآیند ارزیــابی مــالی پــروژه ­های سرمایه ­گذاری و صنعتی)

سرفصل­ها:                                                                                               

 1. تشریح ساختار فرآیند مطالعات امکانسنجی پروژه­های سرمایه­گذاری و معرفی نرم افزار کامفار
  • مفاهیم و الگوها
  • مدل جامع امکانسنجی پروژه­ها (Feasibility Study)
  • اهداف، خروجی­ها و ارتباطات فصل­های مطالعات بازار، مطالعات فنی و مطالعات مالی
  • معرفی کلی قابلیت­های نرم افزار کامفار و جایگاه آن در فرآیند ارزیابی پروژه­ها
 2. نرم­افزار کامفار (COMFAR Expert)
  • فاز ورود اطلاعات
   • شناسنامه پروژه
    • پروژه­های ایجادی و طرح­های توسعه (Expansion/Rehabilitation)
    • پروژه­های مشارکتی و طرح­های توسعه پاک (CDM)
   • برنامه زمان­بندی کلان پروژه (تعیین فازهای ساخت و تولید)
   • محصولات (کالاها و خدمات) و ظرفيت اسمي آنها
   • واحدهاي پولي، نرخ تسعیر ارز
   • مفاهيم ارزش زماني پول، نرخ تنزيل، نرخ تورم، خالص ارزش فعلي، نرخ بازگشت سرمایه
    • محاسبه نرخ تنزیل برای دوره­های مالی متفاوت
    • تورم (Inflation)
    • ارزش زمانی پول (Time Value of Money)
    • نرخ تنزیل (Discounting Rate)
    • حداقل نرخ بازدهی جذاب (مورد انتظار) برای سرمایه­گذار(MARR)
    • خالص ارزش فعلی کل سرمایه­گذاری (NPV)
    • خالص ارزش فعلی آورده سهامدار (NPVE)
    • نرخ بازگشت سرمایه داخلی کل (IRR)
    • نرخ بازگشت سرمایه داخلی آورده سهامدار (IRRE)
    • هزینه فرصت (Opportunity Cost)
    • هزینه تامین سرمایه (Cost of Capital)
    • میانگین وزنی هزینه تامین سرمایه منابع تامین مالی (WACC)
    • رابطه NPV با IRR و نرخ تنزیل
   • هزینه­های سرمايه گذاري ثابت، هزينه­هاي قبل از بهره­برداري، دارايي­هاي ثابت و استهلاک
    • زمین، محوطه­سازی ساختمان­ها و فضاها
    • ماشین­آلات، تجهیزات و ابزارها
    • تاسیسات، سیستم­های حفاظتی، ماشین­آلات حمل و نقل، تجهیزات اداری
    • هزینه­های قبل از بهره­برداری و هزینه­های پیش­بینی نشده
   • هزينه‌هاي توليد
    • ساختار هزينه­هاي مستقيم و غيرمستقيم و هزينه­هاي ثابت و متغير در تولید
    • مواد اولیه، انرژی، یوتیلیتی
    • نگهداری تعمیرات، قطعات یدکی
    • ساختار تقسیم­بندی نیروهای انسانی
    • هزینه­های اداری، سربار کارخانه
    • بازاریابی و فروش
   • برنامة فروش محصولات پروژه
    • نحوه تعیین قیمت فروش بر اساس استراتژی شرکت و ارتباط آن با بازار هدف
   • سرمايه در گردش، روزهاي پوشش و ضريب گردش
    • ساختار محاسبه سرمایه­ در گردش
    • حساب­های دریافتنی و پرداختنی
   • منابع تامين مالي پروژه و تنظیم آن بر اساس جدول Cash Flow
    • انواع منابع تامین مالی پروژه­ها
    • شرایط انواع وام­ها
   • ماليات، انواع مکانیزم­های حمایتی در قوانین مالياتي
  • فاز نتایج
   • جداول اطلاعات ورودي

(هزينه­هاي سرمايه­گذاري، هزينه­هاي توليد، برنامه توليد و فروش، منابع تامين مالي)

 • جداول تحليلي نتايج تجاري
  • جريانات نقدي به منظور برنامه­ريزي مالي
  • جريانات نقدي تنزيل شده
  • صورتحساب سود و زيان و ترازنامه
  • نقطه سربه­سر (تحلیل رویکردهای متفاوت)
  • محاسبه قیمت تمام شده محصول در پروژه­های چند محصولی
  • دوره بازگشت سرمایه (ساده و پویا)
 • تحلیل حساسیت نتایج پروژه
  • بررسی تاثیر تغییرات همزمان پارامترهای ورودی بر نرخ بازگشت سرمایه
  • بررسی تاثیر تغییرات همزمان پارامترهای ورودی بر خالص ارزش فعلی کل سرمایه گذاری
 • انجام پروژه عملی (Case Study)

 Syllabus:                   

 1. Feasibility Study Structure
  • Concepts
  • Feasibility Study Parts
  • Inputs, Output and relation between FS parts
  • COMFAR III Expert software and it’s duty in FS
 1. COMFAR Expert
  • Data Input
   • Project Identification
    • New/Expansion/Rehabilitation Projects
    • Joint Venture Project
    • Clean Development Mechanism
   • Planning Horizon
    • Construction Phase
    • Production Phase
   • Products
   • Currencies
   • Discounting Rte
    • Inflation and Time Value of Money
    • Discounting Rate
    • NPV and IRR
    • WACC
   • Fixed Investment Cost
    • Land, Site Preparation, Civil Works
    • Machinery, Tools and Equipments
    • Auxiliary and Service Plants
    • Administrative Equipments, Vehicles
    • Environmental Protection
    • Pre Production Expenditures and Contingencies
   • Production Cost
    • Direct Cost and Indirect Cost
    • Fixed Cost and Variable Cost
    • Raw Material, Energy, Utility
    • Repair and Maintenance, Spare Parts
    • Labor
    • Administrative
    • Overhead Cost
    • Marketing
   • Sales Program
   • Working Capital
    • Days Coverage
    • Coefficient of Turnover
    • Accounts Payable and Accounts Receivable
   • Sources of Finance
    • Equity
    • Loans
   • Tax and Allowances
  • Result
   • Summary Sheet
   • Investment Cost
   • Production Cost
   • Production and Sale
   • Sources of Finance
   • Business Result
    • Cash Flow
    • Discounted Cash Flow
    • Income Statement
    • Break Even Analysis
    • Balance Sheet
   • Sensitivity Analysis

 

نوشته‌های تازه