فرآیندها و قوانین

فرآیند تشریح شده در بخش سرمایه گذاری درگاه اطلاعات و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت (سامانه بهین یاب)

1- ايجاد واحد توليدي
 بر اساس برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت بسياري از فرصت هاي سرمايه گذاري تعيين اولويت شده اند. براي فرصت هاي تعيين اولويت شده مي توانيد جواز تاسيس دريافت نماييد.

  صدور جواز تاسيس

انتقال، تمديد، تعليق ، اصلاح جواز تاسيس

 براي تمامي طرح هاي سرمايه گذاري داراي جواز تاسيس، لازم است هر شش ماه پيشرفت پروژه اعلام گردد در غير اين صورت جواز تاسيس ابطال خواهد شد.

اعلام پيشرفت پروژه هاي سرمايه گذاري (طرح هاي در حال احداث)
طرح هاي كه جواز تاسيس داشته و با توجه به اولويت طرح، پيشرفت مناسب داشته باشند، امكان دريافت تسهيلات صندوق توسعه ملي را خواهند داشت. پيش از درخواست تسهيلات،  لازم است پيشرفت پروژه توسط سرمايه گذار اعلام شده باشد.

دريافت تسهيلات بانكي احداث واحد توليدي

پروژه هاي  سرمايه گذاري كه داراي جواز تاسيس مي باشند پس از بررسي مدارك و مستندات مورد نياز شامل گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي، پروفرماي ماشين آلات صادر شده توسط سازندگان اصلي، آخرين صورت وضعيت مالياتي،‌بيمه اي و بانكي شركت (و ساير مستندات كه حسب مورد متفاوت مي باشد) به منظور بهره مندي از تسهيلات به بانكهاي  عامل معرفي خواهند شد.

صدور پروانه بهره برداري (ايجادي)

طرح توسعه(اصلاح پروانه)،‌ المثني ،تعليق ، تغيير مالكيت وتغيير نام

صدور پروانه نرم افزار

 پايگاه اطلاعات ظرفيت هاي توليدي فعال يا درحال احداث 

به سرمايه گذاران محترم پيشنهاد مي شود براي كاهش زمان و منابع  از امكانات بدون استفاده (طرح هاي نيمه تمام ، واحد هاي غير فعال) استفاده نمايند. در اين راستا پايگاه اطلاعات امكانات آماده واگذاري در حال راه اندازي است.

پايگاه امكانات توليدي براي واگذاري (در حال راه اندازي)

درخواست معافيت از حقوق ورودي واردات ماشين آلات خط توليد(بند غ –ماده 119- ق.ا.گ) 

درخواست  استفاده از تسهيلات گمركي واردات مواد اوليه  (ماده 121- ق.ا.گ) 

درخواست معافيت از حقوق ورودي ماشين الات با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

مجوزواردات آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات(بند2- ماده 42)

 

2- بازسازي و تكميل واحد هاي توليدي
 واحدهاي توليدي كه داراي پروانه بهره برداري بوده و قصد بازسازي، نوسازي و يا تكميل خطوط توليدي خود را دارند مي توانند جهت دريافت تسهيلات در اين وبگاه ثبت نام نمايند.

تسهيلات بازسازي و تكميل به دو بخش بزرگ و كوچك بر حسب مقياس هزينه پروژه ( بيشتر و يا كمتر از يك ميليارد و پانصد ميليون ريال) تقسيم بندي مي شوند جهت اطلاعات بيشتر وارد درگاه ثبت نام شويد و راهنماي ثبت نام را مطالعه فرمائيد. تا اطلاع بعدي فقط واحدهايي كه رشته فعاليت آنها تاثير پذير مي باشد مي توانند در اين وبگاه ثبت نام نمايند.

دريافت تسهيلات بانكي براي بازسازي

 يكي از اقدامات بهره وري انرژي، بازيافت گرما از توليد برق (مولد هاي تركيبي برق و گرما CHP) و توليد برق از بازيافت گرما (WHR) مي باشد.متقاضيان احداث مولد هاي پر بازده ( مولد هاي مذكور)  ابتدا مي بايد مانند ديگر طرح ها، جواز تاسيس  دريافت نموده و سپس در خواست تسهيلات احداث را تكميل نمايند . موارد فوق در صورت استقرار در واحدهاي صنعتي يا كنار آن يا در شهرك هاي صنعتي، داراي اولويت مي باشند.

 

3- اكتشاف و استخراج معدن

براي فعاليت هاي اكتشافي در يك محدوده ابتدا بايد پروانه اكتشاف دريافت نماييد. پس از كشف ذخيره معدني، گواهي كشف صادر خواهد شد. گواهي كشف قابل خريد و فروش مي باشد. براي استخراج معدني كه داراي گواهي كشف مي باشد ايتدا بايد پروانه بهره برداري صادر شود. شما مي توانيد در زمينه اكتشاف و استخراج سرمايه گذاري نماييد.

صدور پروانه اكتشاف( در حال راه اندازي)

براي دريافت گواهي كشف به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه نماييد.

اطلاعات پايه زمين شناسي  در انتخاب محدوده
استعلام ماده 12  (مخصوص سازمان صنعت معدن و تجارت استان ها)
درخواست تسهيلات معدني (خريد ماشين آلات) 

سامانه ثبت گزارش شاخص هاي معدني استان

براي خريد يا فروش گواهي كشف به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه نماييد.
 

4 – خريد يك واحد توليدي

برخي از بنگاه ها آمادگي فروش خط توليدي خود را به طور كامل دارند.

براي دريافت اطلاعات اين گونه واحدها به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه نماييد.
 

5 – خريد سهام
 برخي از شركت ها براي تامين مالي خود اقدام به پذيره نويسي مي نمايند. فرابورس ايران شامل بازار اوليه (معامله سهام جديد) و بازار ثانويه (معامله سهامي كه قبلا فروخته شده اند) مي باشد. لازم به ذكر است بورس اوراق بهادار تهران فقط شامل بازار ثانويه مي باشد، البته در اين بازار حق تقدم سهام جديد نيز قابل معامله است.
 عرضه سهام جديد از طريق شركت فرابورس ايران خريد سهام بنگاهها از ساير سهامداران هر چند براي شما سرمايه گذاري محسوب مي شد اما منجر به افزايش سرمايه بنگاه نمي باشد. براي سرمايه گذاري جديد بايد سهام جديد عرضه شده را خريداري نماييد. شركت بورس اوراق بهادار تهران دستگاه هاي دولتي و بنگاه هاي توليدي براي تامين مالي پروژه هاي خود اوراق مشاركت يا صكوك منتشر مي كنند. با خريد اين اوراق مي توانيد در انجام سرمايه گذاري ها مشاركت كنيد.

منبع : http://www.behinyab.ir/?req=home&subreq=investment

 

 

نوشته‌های تازه