دوره های آموزشی تخصصی امکانسنجی پروژه های صنعتی و نرم افزار کامفار

حاشیه

خدمات آموزش و انجام پروژه های امکانسنجی (تهیه طرح های توجیهی) گروه مطالعات سرمایه گذاریهای صنعتی

پــــــــــــــــروژه 

دانــــــــلود هــزیـنه تهیه انواع گــــزارشها Fees

دانــــــــلود جدول اطلاعات پروژه ها برای نرم افزار کامفار  Word  –  PDF

آمــــــــــــوزش

دانـــــــلود سرفصل های آمـوزشی دوره نــــرم افــــــزار کامــــــــفار :  COMFAR Syllabus

دانـــــــلود هزینه و شرایط برگزاری دوره آموزشی نــــرم افــــــزار کامــــــــفار : COMFAR Workshop

دانــــــــلود رزومـــــــــه مـــــــــدرس : Resume

 …………………………………………………………………………………………………………………..

مـــــجموعه دوره های تــخصصـــی ارزیـــــابی و تــــحلیل طــــــرح های صــــنعتی

1 – دوره آموزشی امکانسنجی پروژه های صنعتی (ارزیابی اقتصادی فنی مالی پروژه ها) :

مطالعات امکانسنجی، فرآیندی نظام­ مند جهت بررسی توجیه ­پذیری پروژه ­­های سرمایه­ گذاری است که هدف آن ارزیابی فنی اقتصادی مالی پروژه­ ها به منظور پذیرش یا عدم پذیرش یک پروژه و اولویت ­بندی پروژه ­ها در سطح سازمان است. همواره در تمامی شرکت ­ها و سازمان‌ های تولیدی و خدماتی، پروژه­ های بسیاری تعریف و اجرا می­شوند که گاهاً عدم انطباق دستاوردهای حاصل از اجرای پروژه با انتظارات اولیه، هزینه ­های زیادی را به سازمان تحمیل می­کند. از اینرو، استقرار سیستم صحیح ارزیابی پروژه­ ها در سازمان به منظور حصول اطمینان از هم­ راستایی اهداف و نتایج پروژه­ های در دست اجرای مجموعه، به عنوان یکی از مهم­ترین دغدغه ­های مدیران ارشد مطرح می­باشد. این دوره با طرح و بررسی کاربردی سرفصل های آموزشی ارائه شده در فایل زیر، سعی در توانمندسازی مخاطبین در اجرای فرآیند ارزیابی و تحلیل پروژه ها دارد.

…………………………………………………………………………………………

2 – دوره آموزشی نرم افزار کامفار (ارزیابی مالی پروژه های سرمایه گذاری در صنعت) :

تصمیم­ گیری درخصوص پذیرش و یا عدم پذیرش یک پروژه، همواره با سوالات زیادی درخصوص ویژگی­ های پروژه و نتایج اجرای آن همراه بوده است. نرم­افزار کامفار ابزاری برای ارزیابی مالی پروژه ­های سرمایه­ گذاری است که توسط آن می­توان شاخص ­های مالی پروژه ­ها را محاسبه و تحلیل نمود و تاثیر تغییرات هر یک از پارامترهای ورودی سیستم را بر فرآیند مالی طرح بررسی کرد و در نهایت درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش پروژه، تصمیم­ گیری نمود. هدف از برگزاری دوره آموزشی نرم ­افزار کامفار، ایجاد تسلط در کارشناسان سازمان در خصوص اجرای صحیح سیستم ارزیابی پروژه­ ها می­باشد، به نحویکه کارشناسان سازمان در حوزه توسعه سرمایه­ گذاری، بتوانند روند تحلیل طرح­های مورد بررسی را به صورت کامل اجرا نمایند و در نهایت فضای مناسب برای تصمیم­ گیری درخصوص ارزیابی و یا اولویت ­بندی پروژه­ها را در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار دهند.

دانلود سرفصل های آمــــــوزشی دوره نــــرم افـــــــزار کامــــــــفار :  COMFAR Syllabus

جهت مشاهده لیست دوره های برگزار شده میتوانید به منوی دوره های برگزار شده مراجعه نمائید.

…………………………………………………………………………………………

 3 – تهیه گزارش های امکان سنجی پروژه های صنعتی (تهیه طرح توجیهی)

جهت مشاهده لیست پروژه ها میتوانید به منوی پروژه های انجام شده مراجعه نمائید.

دانــــــلود کاتالـــــــوگــــــــــــــــــ : Catalog

 

توضیح: گروه مطالعات سرمایه گذاری‌ های صنعتی یک گروه کاملاً مستقل است و ارتباط سازمانی رسمی با یونیدو ندارد.