دوره کامفار – عمومی – مهر 97

کارگاه آموزشی نرم افزار کامفار  – ثبت نام عمومی آزاد

گروه مطالعات سرمایه گذاریهای صنعتی با همکاری شرکت مدیریت مهندسی و فناوری میر (شرکت تخصصی آموزشی مجموعه موننکو از گروه مپنا) در محل سالن آموزش شرکت موننکو کارگاه آموزشی ارزیابی طرح های سرمایه گذاری با نرم افزار کامفار را برگزار میکند. شرکت در این دوره آموزشی برای کلیه کارشناسان و مدیران شرکتها و سازمانها آزاد است. داوطلبان جهت ثبت نام و حضور در این دوره آموزشی چهار روزه، میتوانند با شماره های 81961070 و 81961030 تماس حاصل نمایند.

جهت دانلود سیلابس دوره، و همچنین رزومه مدرس می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده نمائید:

دانـــــــلود سرفصل های آمـوزشی دوره نــــرم افــــــزار کامــــــــفار :  COMFAR Syllabus

دانــــــــلود رزومـــــــــه مــــــــــــدرس : Resume

ارزیابی مالی پروژه های سرمایه گذاری با استفاده از نرم افزار کامفار

دوره آموزشی نرم افزار کامفارپـــــــــــــست الکترونـــــــیک:     info@comfar.org    و     comfar.org@gmail.com

نوشته‌های تازه