دوره کامفار – دانشگاه علامه

کارگاه آموزشی نرم افزار کامفار در دانشگاه علامه طباطبایی – ثبت نام آزاد

جهت دانلود فرم ثبت نام، سیلابس دوره، و همچنین رزومه مدرس می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده نمائید:

دانـــــــلود سرفصل های آمـوزشی دوره نــــرم افــــــزار کامــــــــفار :  COMFAR Syllabus

دانــــــــلود رزومـــــــــه مـــــــــدرس : Resume

دانلود فـــــــرم ثـــبت نــــــام Registration Form

جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی نرم افزار کامفار در دانشگاه علامه طباطبائی، فرم ثبت نام را تکمیل و به ایمیل گروه به آدرس info@comfar.org ارسال نمائید.

ارزیابی مالی پروژه های سرمایه گذاری با استفاده از نرم افزار کامفار

دوره آموزشی نرم افزار کامفار

دانلود فـــــــرم ثـــبت نــــــام Registration Form

پـــــــــــــست الکترونـــــــیک:     info@comfar.org    و     comfar.org@gmail.com

فکـــــــــــــــــــــــــــــــــس :                                                          89773079-021

ارتباط مستقیم با مدرس دوره (جهت اخذ مشاوره) :                                09127143770

 

نوشته‌های تازه