آموزش کامفار

جهت دانلود سیلابس دوره، شرایط و هزینه‌ دوره و همچنین رزومه مدرس می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده نمائید:

دانـــــــلود سرفصل های آمـوزشی دوره نــــرم افــــــزار کامــــــــفار :  COMFAR Syllabus

دانــــــــلود رزومـــــــــه مـــــــــدرس : Resume

شرایط برگزاری دوره درون سازمانی نرم افزار کامفار: COMFAR Workshop Proposal

دوره مشترک با اتاق بازرگانی ایران سوئیس: لینک وبسایت آکادمی اتاق بازرگانی ایران و سوئیس

برگزاری دوره آموزشی درون سازمانی

شرکت‌ها و سازمان‌هایی که متقاضی برگزاری دوره آموزشی “ارزیابی مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از نرم‌افزار کامفار” به صورت درون سازمانی (در محل سازمان و به صورت اختصاصی برای پرسنل سازمان) هستند، می‌توانند از طریق کانال‌های تماس زیر، جهت هماهنگی اقدام نمایند:

پـــــــــــــست الکترونـــــــیک:     info@comfar.org    و     comfar.org@gmail.com

فکـــــــــــــــــــــــــــــــــس :            89773079-021

ارتباط مستقیم با مـــــدیر گروه  :           09127143770

ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی

کارگاه آموزش نرم افزار کامفار – آکادمی اتاق بازرگانی ایران سوئیس با همکاری گروه مطالعات سرمایه گذاریهای صنعتی

لینک وبسایت آکادمی اتاق بازرگانی ایران و سوئیس

Iran – Switzerland Chamber of Commerce

طرح توجیهی و نرم افزار کامفار – business plan – Feasibility Study

نوشته‌های تازه