تهیه طرح توجیهی و فروش و آموزش نرم افزار کامفار

حاشیه

معرفی گروه

گروه مطالعات سرمایه گذاری های صنعتی، مجموعه ای متشکل از متخصصان رشته های مهندسی صنایع، اقتصاد، حسابداری و مدیریت است که به صورت تخصصی در حوزه مطالعات امکانسنجی پروژه های سرمایه گذاری و ارزشگذاری شرکتها، ایده ها، اختراعات و دانش فنی، فعالیت مینماید.

خدمات گروه مطالعات سرمایه گذاریهای صنعتی در چهار بخش به شرح زیر ارائه میگردد:

1) پـــــــروژه های امکانسنجی/ مشاوره

دریافت اطلاعات کامل در خصوص تعرفه های گروه جهت تهیه بخش های مختلف گزارش های امکان سنجی (طرح های توجیهی) و همچنین لیست اطلاعات مورد نیاز پروژه ها و رزومه مشاور، از طریق منوی مشاوره/پروژه (کلیک)

…………………………………………………………………………………………………………………..

2) آمــــــــــــــــوزش

عنوان: کارگاه آموزشی ارزیابی مالی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از نرم افزار کامفار 

دریافت اطلاعات کامل در خصوص سیلابس دوره های آموزشی، رزومه مدرس و شرایط برگزاری دوره، از طریق منوی آموزش: (دوره درون سازمانی کامفار)   – (دوره عمومی کامفار)(دوره مفاهیم – ویژه مدیران)

…………………………………………………………………………………………………………………..

3) فروش نسخه اورجینال نرم افزار کامفار

دریافت اطلاعات کامل در خصوص فروش نسخه 3.3 اورجینال نرم افزار کامفار از طریق منوی فروش کامفار (کلیک)

…………………………………………………………………………………………………………………..

4) ارزشگذاری شرکت ها

دریافت اطلاعات کامل در خصوص خدمات گروه در حوزه ارزشگذاری شرکتها (کلیک)

…………………………………………………………………………………………………………………..

توضیح: گروه مطالعات سرمایه گذاری‌ های صنعتی یک گروه کاملاً مستقل است و ارتباط سازمانی با یونیدو ندارد.